luomu65

Luterilainen retoriikka

 

Luterilaisessa kirkossa korostetaan omantunnon äänen seuraamista ja järjen käyttöä eettisissä kysymyksissä. Kristillisen etiikan peruspyrkimyksenä on pyrkimys hyvän tekemiseen ja pahan välttämiseen. Kristityn tulee ratkaista asiat siten, että hän pyrkii toteuttamaan yleisiä kristillisiä arvoja kuten rakkauden kaksoiskäskyä tai kultaista sääntöä.

Rakkauden kaksoiskäskyssä kehotetaan rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin itseään. Kultaisessa säännössä kehotetaan tekemään toiselle niin kuin tahtoisi itselleen tehtävän.

Luterilaisessa etiikassa keskeiset hyvän ja oikean teon kriteerit ovat asettuminen lähimmäisen asemaan,  lähimmäisen tarpeen huomion ottaminen ja hänen hyvänsä edistäminen.  Rationaalisesti perustellen lähimmäisen hyvä toteuttaa samalla yhteisön hyvän eli kaikkien - myös oman - edun.

 

Kysyn toteutuuko tämä jossain Suomen seurakunnassa? Olen henkilökohtaisesti päässyt kokemaan miten” lähimmäisen rakkaus” ymmärretään Tuusulan seurakunnassa. Maallikon silmin kyse on enemmän ahneudesta, ylimielisyydestä, välinpitämättömyydestä.. ilmeisesti lähimmäisen rakkautta ei riitä kaikille Tuusulan seurakunnan naapureille.

Tuusulan seurakunta ryhtyi rakentamaan panospuhdistamoa virkataloonsa Rusutjärven ranta-alueelle viime syksynä. Kukaan muu koko kylässä ei ole saanut vastaavaa lupaa. Vaihtoehtoina ovat ainoastaan olleet umpikaivo tai kunnallinen viemäriverkko.
Toimenpidelupa on myönnetty 6.8.2014. Luvan mukaan purkuoja kulkee omalla maalla, vaikka se ei ole totta. Luvassa todetaan, että ”naapureiden kuulemista on pidetty naapureiden edun kannalta ilmeisen tarpeettomana.” Eli naapureilta ei kysytty mitään!

Yleinen käytäntö on, että Vesikäymäläjätevesien johtaminen tai imeyttäminen ranta-alueelle on kielletty, vaikka jätevedet olisi puhdistettu.

Rakennuslain mukaan panospuhdistamo pitäisi rakentaa 5 metrin päähän rajasta ja kysyä silti naapurin mielipidettä. Seurakunta kuitenkin työntää jätevetensä suoraan ELY-keskuksen hallinnoimaan maantieojaan lupia kyselemättä. Siitä jätevesi jatkaa matkaansa minun luomutilani rajalle ja samalla yleiskaavassa merkitylle sr-t eli historiallinen tie -alueelle.

- Voimassa oleva osayleiskaava linkkinä: (Rusutjärven kylätie suojelumerkintöineen vasemmalla ylhäällä) .
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/23462.jpg?checksum=6efc9d6103eb150bf5a17a32c9a8b753

 "sr-t eli Tie , jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä maiseman ja kyläkuvan kannalta. Aluetta kehitettäessä on turvattava tien ja sen ympäristön luonteen säilyminen."

Kun kysyin luvan myöntäneeltä Tuusulan rakennustarkastajalta, miksi ei ole toimittu kaavamerkinnän mukaan? sain vastauksen: ”Se jäi varmaan huomaamatta.”

Kun keskeytin seurakunnan kaivutyöt, käynnistyi rajankäyntioperaatio, jossa Maanmittauslaitos teki erikoisen tulkinnan. Isojaon aikaisessa pyykkiselityksessä vuodelta 1887 lukee yksiselitteisesti, että seurakunnan ja luomutilani välinen raja kulkee koko matkan vanhan historiallisen tien seurakunnan puoleisessa reunassa. Maanmittari kuitenkin päätti, seurakunnan toivomuksen mukaisesti, että tie on yhteinen ja siirsi rajaa yli 7 metriä luomutilan puolelle.

Lakanneeseen yhteiseen alueeseen sai korvauksetta pysyvän rasiteoikeuden sellainen osakaskiinteistö, jonka omistaja lain voimaan tullessa käytti aluetta sen alkuperäiseen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen. Laki tuli voimaan 1977.

Kuinka ollakaan minulle ei jäänyt rasiteoikeutta. Seurakunnan vaatimuksesta rajalinjaa siirrettiin ja minä joudun maksamaan sekä toimituskulut että seurakunnan vaatimuksesta alueelle asennetut rajapyykit. Oikeudenmukaista, eikö?

Tässä on todellinen esimerkki siitä, miten virkamiehet toimivat yhteistyössä ja yhteistyön tuloksena kukaan ei ole mistään vastuussa, mutta silti on myönnetty lupa ja hyväksytty toimintatapa, joka olisi tavalliselle kuolevaiselle täysin mahdoton.

Tervetuloa keväällä katsomaan Rusutjärven pappilan likaojan juoksua!

t. Eero Mattila, Kaukon Luomutila

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat