luomu65

Suomen Perustuslakia pitää kunnioittaa

Kansalaisaloitepalvelussa on Suomen Perustuslakia koskeva aloite:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1494

"Perustuslain rikkomisen estämiseksi ja sen noudattamiseksi kaikessa virka-, lainkäyttö- ja lainsäädäntötoiminnassa perustetaan Perustuslakituomioistuin.

Asian voi saattaa vireille jokainen milloin tahansa. Asiassa on ratkaisupakko. Perustuslain vastainen asia ei vanhene."

 

En ole täysin aloitteen tekijän kanssa saamaa mieltä, mutta Suomen Perustuslain tulkinnassa ollaan menty pahasti metsään. Suomeen tarvitaan puolueeton Perustuslakituomioistuin. Minun mielestäni se sopisi Eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteyteen toki resursseja pitää saada lisää - tehtävää on paljon.

- Kaiken aikaa eri oikeusasteissa käsitellään virkamiesten tekemiä Suomen perustuslain vastaisia päätöksiä. Eduskunnassa väitetään, että perustuslaki aiheuttaa demokratiavajeen... tämä jo kertoo miten pihalla kansanedustajatkin ovat. Perustuslaki on säädetty suojaamaan Suomen kansalaisten oikeuksia.

---------------------------------

118§ Vastuu virkatoimista

Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.

Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa. (4.11.2011/1112)

-------------------------

- Kuinka usein suomalainen virkamies on asetettu vastuuseen perustuslain nojalla?

- Virkamiehet eivät esim. siirtolaisasioissa viitsi noudattaa edes sitä yksinkertaista tosiasiaa, että Suomen perustuslain suomat oikeudet koskevat Suomen kansalaisia.

 

-----------------------

19 § Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

---------------------

- Vaikka perustuslaissa sanotaan näin selvästi, silti mm. KELAn ja sosiaalitoimiston virkailijat tulkitsevat asian niin että sosiaaliturva ei koske yrittäjää. Toisaalta maahanmuuttajista ei puhuta mitään...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Perustuslakituomioistuin on ensimmäinen ehto demokraattiseen yhteiskuntaan.

Perustuslakia saa rikkoa oikeusistuimetkin täysivapaasti, sillä rikkomisesta ei ole määrätty sanktioita.

Eero Mattila

Perustuslaki toisi selvyyttä moneen asiaan. Miksi ihmeessä sitä ei voida noudattaa?
- Ihan sama jos yhdistyksessä ei noudateta yhdistyslakia. Toiminnasta tulee täyttä sössöä... sekö on sitten tarkoitus?
- Onhan EU-jäsenyyden aikana nähty pankkituet yms. joissa päätöksenteko ei kestä lähempää tarkastelua. Siksi paperit julistettu salaisiksi 100 vuotta.
- Ollaanko me jo niin syvällä, että lakikirja pitää piilottaa?

Toimituksen poiminnat